Close

NASZE USŁUGI

Wycena przedsiębiorstw

  • Wycena przedsiębiorstw:
    • Metodami dochodowymi
    • Metodami majątkowymi
  • Wyceny majątku dla celów finansowo-księgowych (sprawozdań finansowych)
  • Wyceny dokonywane są dla celów kupna-sprzedaży, zabezpieczenia kredytów, ubezpieczeń, fuzji i przejęć firm
  • Wycena maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych
  • Wycena nieruchomości przedsiębiorstw