Close

NASZE USŁUGI

Wsparcie dla instytucji finansowych

  • Operaty szacunkowe sporządzane dla wszelkiego typu nieruchomości
  • Wycena portfela nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielonego kredytu
  • Wycena portfeli inwestycyjnych nieruchomości biorąc pod uwagę ich fizyczne, techniczne charakterystyki w relacji do rynkowego poziomu (stopy i dochody są bieżąco monitorowane, wyceny przeprowadzamy okresowo i są one wspierane przez badania rynku)
  • Wycena maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych
  • Ocena wartości zabezpieczeń.