Close

NASZE USŁUGI

Doradztwo

  • Analizy optymalnego wykorzystania nieruchomości (Highest Best Use)
  • Analizy „Catchment Area”
  • Analizy oddziaływania na siebie konkurencyjnych obiektów
  • Oceny lokalizacji nieruchomości pod względem przydatności dla biznesu
  • Oceny punktów sprzedaży
  • Badania dotyczące zbywalności nieruchomości
  • Studia wykonalności inwestycji 
  • Oceniamy nowe możliwości inwestycyjne biorąc pod uwagę strategię inwestycyjną klienta
  • Opinie o wpływie inwestycji na środowisko