Close

NASZE USŁUGI

Wycena nieruchomości

ATZ sporządza wyceny wszystkich typów nieruchomości, w tym:
 • Biurowce
 • Centra handlowe
 • Magazyny / Centra logistyczne
 • Grunty pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową
 • Nieruchomości specjalistyczne:
  • Kopalnie
  • Złoża surowców
  • Zakłady przemysłowe
  • Stacje paliw
  • Źródła wód mineralnych
  • Szpitale
  • Pola golfowe
  • Farmy wiatrowe
  • Hodowle ryb
Sporządzamy wyceny nieruchomości na potrzeby:
 • Zabezpieczenia kredytu
 • Fuzji i przejęć
 • Kupna
 • Sprzedaży
 • Sprawozdań finansowych
 • Prospektów emisyjnych
 • Ubezpieczeń
 • Postępowań sądowych
 • Postępowań komorniczych
 • Postepowań administracyjnych

PORTFOLIO WYCEN

przejdź