Close

O NAS

ATZ nieruchomości
Jesteśmy firmą doradczą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości. Nasi pracownicy i współpracownicy posiadają bardzo wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie praktyczne, skoncentrowane na projektach związanych z szacowaniem wartości nieruchomości i doradztwem inwestycyjnym. Wykonujemy wyceny nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych.
Doświadczenie
Znajomość rynku nieruchomości pozwala skutecznie doradzać naszym klientom. Od 1997 roku świadczymy dostosowane do potrzeb klienta usługi z zakresu wyceny nieruchomości i konsultingu inżynierskiego. Nasze opracowania, operaty szacunkowe, jak również wszelkie opinie i ekspertyzy, opracowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW), a także standardami międzynarodowymi (IVSC, TEGoVA, RICS).

Zespół ATZ tworzą specjaliści składający się z licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych, w tym również rzeczoznawców posiadających uprawnienia Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS) w Wielkiej Brytanii.

Jacek Zych
Jacek Zych
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii, oraz Sheffield Hallam University kierunek Wycena i Zarządzanie. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS, posiada krajowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (nr 2933). Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prowadził wykłady na Wojskowej Akademii Technicznej dotyczące zastosowania systemów informacji przestrzennej w wycenie i zarządzaniu nieruchomościami. Posiada niemal 20 letnie doświadczenie na rynku nieruchomości; pracował w bankach oraz firmach doradczych. Wpisany na listę rzeczoznawców sporządzających wyceny dla sektora bankowego, prowadzoną przez Związek Banków Polskich.
Katarzyna Kwiatek
Katarzyna Kwiatek
Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie. Rzeczoznawca majątkowy, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Biegły Sądowy przy Sądach Okręgowych w Lublinie i Warszawie, pośrednik w obrocie nieruchomościami i wieloletni administrator nieruchomości.